24 stycznia 2016
Asia i Kuba przynieśli Bogu swego syna, a my jako Wspólnota modliliśmy się o Jego błogosławieństwo.

1.jpg3.jpg2.jpg4.jpg